Sondaj Fiyatları Neye Göre Değişir ?

Geri dön
Sondaj Fiyatları Neye Göre Değişir ?

Sondaj; birtakım etüt ve delici yöntemler kullanılarak yerin aşağı katmanlarında bulunan suyu çıkarmak için yapılan çalışmaların bütününe denir. Su sondajı firmaları tarafından verilen bir hizmettir.


Kaya ortamda – Sert Kayalarda kullanılan sondaj tekniği ile yumuşak-kendini tutamayan zeminlerde kullanılan sondaj tekniği farklıdır.


Kendini tutamayan yumuşak formasyonlarda çamur sirkülasyonu ile sondaj yapılır. Kaya ortamda ise sondaj,hava sirkülasyonu ile gerçekleşir. Bazı kuyular açılırken her iki sondaj tekniği de kullanılır.


Jeolojik-Hidrojeolojik Etüt (su etüdü) sonucunda Yeraltı suyu bakımından en verimli olduğu tespit edilen noktadan delme işlemine başlanılmaktadır. Daha sonra hedeflenen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve delme boruları ( tij ) dışarıya çıkartılarak , matkap çapından daha küçük çapta bir muhafaza borusu ile kuyu muhafazaya alınır ve kuyu cidarı ile bu muhafaza borusu arası  yıkanmış ve elenmiş granüle sondaj çakılı ile doldurulur, kuyu temizlenip geliştirilerek (basınçlı hava , pistonlama vs ile) kullanıma hazır hale getirilir.


Yeraltından Su elde etmek için Sondaj yaptırmak isteyen Kişi ve Kurumlar sadece sondaj birim fiyatını sorarak değerlendirme yapmak hatasına asla düşmemelidirler. Bazıları manavdan domates alır gibi direkt sondaj metre fiyatı sormaktadırlar. Farklı jeolojik formasyonlarda farklı tipte sondaj teknikleri uygulanmakta ve sondaj birim fiyatını etkilemektedir. En ucuzu almak değil, en iyiyi en ucuza almak önemlidir.


Sondaj birim fiyatları neye göre değişir?

-Sondaj tekniğine (çamurlu veya havalı) ,

-Kuyunun açılacağı formasyonun (zemin ve kayanın) cinsine,

-Açılacak Kuyunun çapına,

-Kuyunun derinliğine,

-Kuyuya indirilecek Teçhiz (muhafaza) borularının cinsine, çapına ve et kalınlığına bağlı olarak değişmektedir.